تاگ: Dconf

  • چالاک کردنی کرتەی ڕاست و ئایکۆنی دێسکتۆپ

    چالاک کردنی کرتەی ڕاست و ئایکۆنی دێسکتۆپ

    لەم بابەتە فێری ئەوە دەبین چۆن کرتەی ڕاست لە دێسکتۆپ و ئایکۆنەکانی دێسکتۆپ لە لینوکسی ئێلێمێنتری چاڵاک بکەین.هەر وا کە دەزنن بە شێوازی پێس گریمان نە کرتەی ڕاست چالاکە لە سەر دێسکتۆپ نە ئاکۆن یان وێنۆچکەکانی سەر ڕومێزی لینوکسی ئێلێمێنتری. قۆناغی یەکەم : دامەزراندیNautilus Dconf Tools کە بە دو شێواز دەتوانن ١- لەرێگای ترمیناڵ بەم…